top of page

וידאו חתונה

קליפ חתונה חרדית

שלום, שמי משה חיים כץ ואני צלם וידאו חרדי לחתונה.
 מה חשוב לדעת כשאתם בוכרים צלם וידאו לאירוע?

ברור כשבוחרים צלם וידאו לחתונה הוא צריך לדעת להסריט ולדעת לעשות עריכת וידאו וקלופ חתונה חרדית, אבל יש עוד כמה דברים חשובים לבן אדם חרדי יראי שמים. מה שאתם בטך יודעים לגבר עסור להסתכל לריקודי נשים ואם צלם הכניס ריקודי נשים לסרט או לקליפ עסור לגבר לראות כזה וידאו, כיוצא מזה חתן לא יכול להסתכל סרט מחתונה שלו, אתם חושבים שזה בסדר? והרבה אנשים לא מקפדים לזה. ועוד דבר שאנחנו ממליצים: לקחת צלמת וידאו לעזרת נשים, ככה לא מחמיצים רגעים חשובים, וגם בנות לא מתביישות לרקד לפני הגבר. אצלנו אנחנו נותנים סרט נשים בקובץ נפרד ולא מכניסים רקודי נשים לקליפ. אז מה אנחנו רואים, שלקחת סתם צלם וידאו לא יהיה כול קח כשר וטוב לבן אדם חרדי. ועוד דבר לעשות קליפ לחתונה חרדית חייבים בלי רקודי נשים זה ממש לא דרך לבן אדם חרדי. 

קליפ חתונה דתית

bottom of page